Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees
Eredienstye

Erediens:

09:00

Voorsang 08:45

Kategese

Junior en Senior 10:00

Adres:

Distansstraat 20

Danabaai

6510

Spesiale aankondigings

Besoek die nuusblad vir opwindende nuus

Jaarprogram/Nuusbrief
Afkondigings

Klik op die Skakel hier onder

           Afkondigings

Bediening vir Finansies

Die verantwoordelikheid van die kommissie is om met die Bybelse riglyne rondom rentmeesterskap na die finansies van ons gemeente om te sien. Die bediening is baie bewus daarvan dat hulle met lidmate se dankoffers werk en hanteer dit daarom ook op ’n baie verantwoordelike wyse. Die bediening stel jaarliks ’n begroting op in samewerking met die verskillende bedieninge, lê dit aan die kerkraad voor vir goedkeuring, en neem dan sorg dat daar binne die begroting gehandel word. Die voorsitter van die bediening is Arend de Waal en sy kontaknommer is 0828097252