Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees
Eredienstye

Erediens:

09:00

Voorsang 08:45

Kategese

Junior en Senior 10:00

Adres:

Distansstraat 20

Danabaai

6510

Spesiale aankondigings

Besoek die nuusblad vir opwindende nuus

Jaarprogram/Nuusbrief
Afkondigings

Klik op die Skakel hier onder

           Afkondigings

Diensverhoudinge

Die kerkraad het werknemers in diens, en die kommissie is daar om die diensverhoudinge te reël. Hulle is verantwoordelik vir die kontrakte van die werknemers en die toesig oor die uitvoering van die pligte van die werknemers. Die kommissie hanteer ook klagtes aangaande werknemers en tugoptredes. Die kommissie moet ook toesien dat daar goeie verhoudinge tussen die werkgewer en werknemers bestaan, en het daarom ook ’n oop deur vir werknemers. Die voorsitter van die kommissie is Cassie van der Merwe en sy kontaknr is: 044 698 2126 en sel nr. 082 337 3835