Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees

Kommissie vir Strategiese Beplanning

In ons gemeente bestaan die behoefte om gedurig besig te wees om ons prosesse te evalueer en te verbeter.  In die lig hiervan het die kommissie ontstaan, en is daar voortdurend besig om te beplan en daaraan te werk dat ons as kerkraad en gemeente optimaal funksioneer.  Die voorsitter van die kommissie is

Attie Maritz en sy kontaknr is:  044 698 1928 en sel nr. 082 380 4904