Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees

Kommissie vir eiendomme

Die kommissie hanteer alle sake rakende die eiendomme van die gemeente.  Hulle neem sorg vir die instandhouding van ons geboue en implimente. Die kommissie is baie bewus daarvan dat hoe ons as gemeente omsien na ons stoflike bates n baie groot getuienis na buite is.  Daarom streef die kommissie daarna om alles netjies en goed in stand te hou.
Die voorsitter van die kommissie is Hennie de Swardt.  044 698 1013 en  083 453 9351