Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees

Pre-Advies

Hierdie kommissie het ten doel om die kerkraad te help met die nominering en verkiesing van kerkraadslede en dienswerkers.  Die voorsitter van die kommissie is die leraar. Ds Wehan Geldenhuys   044 698 1774 en  072 3260901