Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees

Jeugwerk

Hierdie kommissie het ten doel om die verbondskinders te begelei in hulle geestelike vorming.  Hier speel ons kategese onderrig n groot rol.  Kinders word in die woord en die leer van ons kerk onderrig en begelei na belydenisaflegging.  Om dan na belydenisaflegging betrokke en dienende lidmate van ons gemeente te wees.  Saam met die kategese word vir die kinders gereeld kampe aangebied, en ook ander aktiwiteite wat meehelp in hulle geestelike vorming.

Die voorsitter van die kommissie is Francois Nagel kontaknommers  044 698 1284 en  083 657 1270