Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees

Aanbidding

Hierdie kommissie se werksterrein is al die aanbiddingsgeleenthede in ons gemeente.  Alles rondom ons eredienste word hier bespreek en beplan.  Dit sluit in die simboliek in die erediens, die blommerankskikkings elke Sondag, die werk van die klankoperateurs, die rekenaaroperateurs, en die powerpoint aanbiedinge.

Die werksaamhede van die koor word ook hier hanteer.  By die kommissie word die sake rondom ons Bybelstudiegroepe en ons gebedsgroep hanteer.

Die voorsitter van die kommissie is Ds Wehan Geldenhuys.  Sy kontaknommers is:  044 698 1774 en sel nr. 072 3260901