Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees

Ons Inligting

Predikant Dominee Wehan Geldenhuys 


Koster  Danie van den Heever 

Saakgelastigde Mev Ida Maree