Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees
Eredienstye

Erediens:

09:00

Voorsang 08:45

Kategese

Junior en Senior 10:00

Adres:

Distansstraat 20

Danabaai

6510

Spesiale aankondigings

Besoek die nuusblad vir opwindende nuus

Jaarprogram/Nuusbrief
Afkondigings

Klik op die Skakel hier onder

           Afkondigings

Ampsbediening en Toerusting

Hierdie kommissie het ten doel om seker te maak dat die ampte toegerus word vir hulle dienswerk. Dit sluit in die ampte van gelowiges, ouderlinge, diakens, dienswerkers en leraars. In die verband word kerkraadslede toegerus vir hulle dienswerk Daar word toerustingsgeleenthede vir lidmate aangebied om hulle geestelik toe te rus. Tydens die geleenthede word spesifieke temas behandel.