Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees
Eredienstye

Erediens:

09:00

Voorsang 08:45

Kategese

Junior en Senior 10:00

Adres:

Distansstraat 20

Danabaai

6510

Spesiale aankondigings

Besoek die nuusblad vir opwindende nuus

Jaarprogram/Nuusbrief
Afkondigings

Klik op die Skakel hier onder

           Afkondigings

Bediening van Barmhartigheid

Die barmhartigheidswerk van ons gemeente is gegrond in die Drie enige God en Sy genadige bemoeiing met mense in nood. In die lig hiervan het ons ten doel om konkrete gestalte te gee aan die gemeente as dienende gemeenskap. Ook om mense geestelik, maatskaplik en ekonomies te versorg en op te hef. Ons help minderbevoorregte geloofsgenote, maar ook alle mense in nood.

In ons gemeente word mense in nood gehelp deur maadeliks kospakkies te voorsien. Van tyd tot tyd word mense gehelp wat in finansiele nood verkeer. Ons werk nou saam met maatskaplike dienste om vir mense op maatskaplike gebied by testaan.

Die voorsitter van die bediening is Martie Conradie en haar kontaknr is: 044 693 0384