Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees
Eredienstye

Erediens:

09:00

Voorsang 08:45

Kategese

Junior en Senior 10:00

Adres:

Distansstraat 20

Danabaai

6510

Spesiale aankondigings

Besoek die nuusblad vir opwindende nuus

Jaarprogram/Nuusbrief
Afkondigings

Klik op die Skakel hier onder

           Afkondigings

Getuienisbediening

Die getuienistaak van ons gemeente het ten doel om die heerskapy van Jesus Christus in die kerk en samelewing te verkondig en effektief uit te leef. Om dit te verwesentlik word die volgende doelstellings nagestreef: Om die gemeente op te bou en toe te rus vir hulle dienswerk in die gemeente en in die wêreld, as getuies vir Jesus met die oog op die uitbou van die koninkryk van God en Sy geregtigheid. Om uit tereik na alle mense Om aan almal die evangelie van redding en heil deur woord en daad te bring. Om mense op te roep tot geloof in Jesus, toetrede tot die kerk en betrokkenheid in Sy koninkryk Om hieraan te voldoen het ons gemeente ’n geloofsbelofte offer stelsel waar lidmate bo en behalwe hulle dankoffers ook ’n bydrae maak om getuienisprojekte te ondersteun. Die projekte wat ons tans ondersteun is: Hugo Wolmerans wat in Londen besig is om deur die elektroniese media mense in Arabiese lande te bereik. Neels en Esme Meyer wat in George getuieniswerk doen. Frans Boning wat in Mosambiek werk. Ds. Lourens van der Westhuizen wat in Makhatini werk. Die Mickey Mouse bewaarskool. Geopende deure wat in die geslote lande werk. Die voorsitter van die kommissie is Luzette Jacobs en haar kontaknr is: 044 698 1494